ADUAN PEGAWAI MASJID

 

Masukkan Nama Penuh
 
Masukkan No Telefon Yang Aktif
 
Masukkan No Kad Pengenalan
 
Masukkan Email yang betul
Masukkan Alamat Yang Betul

Masukkan Nama Pegawai
Pilih Jawatan Pegawai Masjid
Masukan Jawatan Lain Pegawai Masjid
Pilih Jajahan Masjid
Pilih Jajahan Masjid
Pilih Nama Mukim
Masukkan Kategori Masjid
Masukkan Nama Masjid
Pilih Kategori Aduan
Nyatakan Lain-Lain Kategori Aduan
Masukkan Aduan Pegawai Masjid

* Butiran pengadu adalah sulit.
* Sila pastikan No Telefon anda adalah betul untuk pihak MAIK membuat pengesahan samaada aduan palsu atau benar.
* Sekiranya butiran pengadu tidak lengkap/palsu, aduan tidak akan dilayan oleh pihak MAIK.

2023 © MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN